แผนการจ่ายรายได้สมาชิก fingo

          แผนรายได้ fingo จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมาชิก ซึ่งมี 3 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ และรายละเอียด ดังนี้

Preferred Shopper (PS) อัพเกรดโดยการซื้อสินค้า 899 - 1,599 บาท
        - รับ Cash back จากยอดซื้อสินค้าของ Shopper และของตัวเอง 10%
        - รับค่าแนะนำตรง PS ละ 375 บ.

Affiliate Marketer (AM) มี PS ที่แนะนำตรง 10 คน และอีก 19 คนใต้สายงาน ซึ่งรวมตัวเราแล้วเป็น 30 PS
        - รับ Cash back จากยอดซื้อสินค้าของ Shopper และของตัวเอง 14% รับของ PS 4% 
        - รับค่าแนะนำตรง PS ละ 750 บ., รับจาก PS ใต้สายงานแนะนำ PS ละ 375 บ., รับจาก AM ใต้สายงานแนะนำ PS ละ 75 บ.

Affiliate Trainer (AT) มี AM ที่แนะนำตรง 3 คน และอีก 4 AM ใต้สายงาน รวมตัวเราเป็น 8 AM และต้องมี PS ใต้องค์กรทั้งหมด 500 คน
        - รับ Cash back จากยอดซื้อสินค้าของ Shopper และของตัวเอง 15.6% รับของ PS 5.6% รับของ AM 1.6%
        - รับค่าแนะนำตรง PS ละ 1,013 บ., รับจาก PS ใต้สายงานแนะนำ PS ละ 638 บ., รับจาก AM ใต้สายงานแนะนำ PS ละ 263 บ. และรับจาก AT ใต้สายงาน PS ละ 75 บ.